Zelf aan de slag

Verandering is mogelijk!

Christelijke hulpverlening gelooft dat verandering en een hoopvolle toekomst mogelijk zijn. Indien je weet wat Gods oplossingen zijn voor levensproblemen, dan kan je ook doen wat nodig is. Over problemen praten lost ze niet op. Gelukkig zijn er sleutels om aan de slag te gaan.

Dit onderdeel van de website zet je op weg om over verandering na te denken. Je krijgt een overzicht van principes die je helpen je probleem te analyseren, oplossingen te ontdekken en aan de slag te gaan.

Via de allerlaatste pagina e-hulp modules krijg je ook toegang tot het hulpplatform van het Centrum voor Pastorale Counseling. Dit onderdeel wordt verder uitgebouwd.

We beginnen met een bemoediging: Moedig dat je hulp zoekt!