Ziekte leren omarmen

Bij ziekte gaat het in de eerste plaats niet om berusten in de zieke toestand, maar op de ziekte te reageren met het aanroepen van Hij Die je levenskracht is. Wanneer God ziekte toelaat, deel je in het lijden van Christus. Het leert je verblijden in de vele beproevingen van je geloof en te volharden. God doet ziekte medewerken ten goede om geloofsvertrouwen, afhankelijkheid, inzicht in en ervaring van Zijn liefde tot stand te brengen. Ziekte kan zonde voorkomen. De doorn in het vlees van Paulus een pijnlijk en genadig ingrijpen van God, zodat Paulus behoed zou worden voor hoogmoed. God gebruikt lijden voor Zijn doel. Ziekte roept op om ernstig met bekende of onbekende zonde om te gaan. Wat werkelijk belangrijk is in het leven, komt in tijden van ziekte op de voorgrond. Aardse vreugden worden minder belangrijk, de hemel komt dichterbij. De vreze des Heren groeit, je gaat doelgerichter leven, je wordt zorgzamer en bewogen met anderen, je wereld wordt kleiner, Christus wordt groter. God bewerkt door ziekte wonderen die genezing niet tot stand zou brengen.
Naarmate dat je door je ziekte steeds meer genade nodig hebt, wordt Zijn ontferming in genade en zorg tastbaarder en overvloediger. Hij is met je, tot het einde van je leven en daarna.