Ziekte en zonde

Ziekte kan zonde openbaren. Behandeling van ziekte en zonde ligt in de Bijbel dicht bij elkaar. Een specifieke ziekte kan het natuurlijk gevolg zijn van een specifieke zonde, zoals: teveel drinken, te weinig hygiëne, seksuele immoraliteit, bitterheid, bezorgdheid, langdurig over grenzen heen gaan etc. Persoonlijke zonde of zonde van een ander, zoals misbruik en afwijzing tast lichamelijk en psychisch welzijn aan. Zondepatronen in een familie kunnen van generatie op generatie worden overgedragen. Zelfonderzoek is nodig. Soms is er geen menselijke zonde in het spel, maar gaat het om een initiatief van de satan dat door God wordt toegelaten.

Zelfonderzoek: Is er persoonlijke zonde? Is er collectieve zonde ook indien er geen persoonlijk initiatief was? Familiale zonde? Is er bevrijding nodig van demonische bindingen, door persoonlijk of collectief handelen? Is er geen bereidheid om te vergeven? Sprake van geestelijke blindheid, vleselijk leven, geen veranderingsbereidheid, ongeloof, gebrek aan verootmoediging en lofprijzing, gebrek aan bewaren van Gods Woord zodat God zich niet kan openbaren, onwaardig naderen tot het avondmaal, boosheid naar God toe, etc.?