Geneest God nog?

Genezing is ingesloten in het reddingswerk van de Heere Jezus. Jezus geneest nog steeds, maar pas later zal alle ziekte en dood van ons worden weggenomen. Er is al genezing, maar ze is er ook nog niet. Allen die door Jezus genezen zijn, zijn toch gestorven. Bevrijding van de aanwezigheid van ziekte en dood verloopt gefaseerd en zal pas compleet zijn na dit aardse leven.

Gewoonlijk is het Gods wil om ziekte te genezen. Hij beoogt genezing in de schepping. Maar soms geneest ziekte niet spontaan. Dan moeten we er mee leren leven tot Zijn eer. Behoudens uitzonderingen, in het geval van een wonder, houdt God zich aan de wetten die Hij in de natuur heeft gelegd.

Onze vraag om genezing zegt: “Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt” (Matth. 26:19). Soms geneest Hij. Soms moet je er dwars doorheen gaan. Soms moet je bidden om genezing. Soms is het tijd om te stoppen met bidden voor genezing. Je hebt Gods wijsheid nodig om te weten welke weg Hij Zich in je leven wil verheerlijken.