Ziekte en genezing

Ziekte is een bijzondere vorm van lijden. Ziekte hindert je fysiek en blust je uit, zowel lichamelijk als geestelijk. Ziekte kan het gevolg zijn van geestelijke vermoeidheid, van volharding doorheen velerlei beproevingen of van zonde. Te midden van ziekte wil God Zijn wil openbaren en Zijn Woord in jou tot leven wekken.