Meer informatie

Algemene informatie
Nederland: Op www.113.nl staat veel informatie over suïcide en suïcidepreventie.
Vlaanderen: Feiten, cijfers en preventie in Vlaanderen: www.zelfmoord1813.be.

Artikels
Meer artikels vind je op www.metamorfosemagazine.org

Hulp
Kom je er alleen niet uit, zoek dan hulp.
Informatie over christelijke hulpverleners.