Zelfmoord

Met ‘zelfmoord’, ‘suicide’ of ‘zelfdoding’ bedoelen we dat iemand een einde maakt aan zijn eigen leven. Het gaat hierbij om het feit dat iemand zo wanhopig is dat hij ervoor kiest om zijn leven actief te beëindigen.