Minderwaardigheidsoordelen

Normen, verwachtingen, criteria

Je denkt dat je minder hebt, minder kunt of minder presteert. Minderwaardigheidsgevoelens vloeien voort uit de gedachte: “Ik ben minder dan….” De meetlat die je gebruikt om jezelf te aanvaarden kan zijn:

  • lichamelijk (knap, sterk, atletisch, gezond,…)
  • psychosociaal (bezit, talenten en vaardigheden, emotioneel welbevinden, sociale rollen, verwachtingen, afwijzing door ouders,…)
  • Geestelijk (hoe goed je er in slaag te doen wat God vraag, welke geestesgave je hebt, of je vrede hebt met God,…)

Het zijn dus niet je gevoelens die het probleem zijn. Minderwaardigheidsgevoelens zijn signalen van een manier van denke en jezelf beoordelen met normen die je zelf hebt opgesteld of die anderen jou opleggen.