Herstel van minderwaardigheid

Anders naar jezelf en naar God leren kijken

God houdt van jou omdat Hij van je houdt. Je hebt als beelddrager van God een hoge waarde. Het beeld van God in je is echter gebroken. Christus is niet gekomen om je een goed gevoel over jezelf te geven, maar om Gods beeld in jou te herstellen, zodat God wordt geëerd. Dit herstel van je waarde in Christus, betekent niet alleen dat je verzoend wordt met je Schepper. Het is veel rijker. Het houdt ook in dat je voor het heden alles ontvangt wat je nodig hebt om tot eer van God te kunnen leven. – Dit mag je o.a. leren:

  • Komen tot begrip komen hoe God je liefheeft en je leven bedoeld heeft.
  • Het God is die je gevormd heeft, waardoor aanvaarding van Gods goede werk en je laten leiden door Zijn Geest mogelijk en nodig zijn.
  • Leven van de genade van God: Hij geeft je de vergeving die je niet verdient en stelt je door Zijn Geest in staat een leven te leiden dat in overeenstemming is met hoe hij jou geschapen heeft.
  • De eer van God zoeken en niet die van mensen. God ziet je hart aan, niet je uiterlijk of de kennis die je vergaard hebt.
  • Je opvoeding heeft mogelijk een probleem veroorzaakt, wat je tot slachtoffer maakt, maar … een slachtoffer met verantwoordelijkheid om nu aan de slag te gaan, want je bent niet machteloos overgeleverd aan het verleden.
  • Je één mag worden met Christus, waardoor je opgenomen wordt in zijn Lichaam op aarde, de gemeente, en datgene mag doen wat God jou toevertrouwt. In Hem nieuw worden. Door de plaats in te nemen die God wil, kom je tot volle ontplooiing.
  • Zelfaanvaarding niet het doel van je leven is, maar een bijproduct van het feit dat God je liefheeft in Christus en dat je leert leven om Hem en je naaste lief te hebben.

Groei naar zelfaanvaarding is een proces van groei naar geestelijke volwassenheid, die invloed heeft op hoe je denkt, met emoties omgaat, relaties bouwt, gaven en talenten ontwikkelt en inzet, liefhebt en vergeeft, enz.