Zelfaanvaarding

Gebrek aan zelfaanvaarding gaat gepaard met minderwaardigheidsgevoelens. Als je jezelf niet aanvaardt, beoordeel je jezelf minderwaardig tegenover een norm die je gebruikt. Je kunt dus beter spreken over ‘minderwaardigheidsoordelen’ dan over minderwaardigheidsgevoelens.