Drugs

Drugs is een verzamelnaam voor allerlei middelen met een verslavende werking. Drugs hebben invloed op het bewustzijn en worden dáárom gebruikt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen soft- en harddrugs. Op lijst één (harddrugs) staan middelen met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid, denk hierbij aan o.a. cocaïne, heroïne, speed, xtc, ghb, lsd en paddo’s. Op lijst twee (softdrugs) staan middelen met een aanvaardbaar risico voor de volksgezondheid, de bekendste zijn hasj en wiet, maar ook stoffen die onder andere in antidepressiva worden gebruikt staan op deze lijst (bijvoorbeeld chloordiazepoxide en diazepam).