Verslaving

Verslaving heeft in pastorale counseling een brede betekenis. Meestal denkt men bij verslaving aan alcohol, drugs, roken, voedsel of gokken. Hetzelfde verslavingsprincipe geldt echter ook voor verslaving aan seks, sport, TV, pornografie, chocolade, liegen, pedofilie, verzamelen, werk, agressie, kledij, aandacht van mensen, internet, enz. Verslavingen komen tot uitdrukking in een aanhoudend zuchtig gedrag, dat de verslaafde niet kan nalaten. Hij heeft de controle verloren en is er door gebonden. Zuchtige afhankelijkheid voert de boventoon in denken, handelen, verlangen, tijdsbesteding, interesse, enz.