Zwijgen of spreken?

Stel dat de ander jou kwaad heeft berokkend. Dan toont de Bijbel twee wegen: in liefde zwijgen of in liefde vermanen.

Probleem onderhoudend zwijgen
Je houdt het probleem in stand: als je zwijgt vanuit passieve schikking in het lot, of wanneer je het onrecht onverschillig ondergaat. Zwijgen omdat je het probleem niet begrijpt, bewerkt dat je de oplossing en verantwoordelijkheid om het op te lossen bij de ander legt. Je kan in je zwijgen ook de ander laten voelen dat hij fout zit, of het probleem invriezen door koel en afstandelijk te reageren. Probleemonderhoudend zwijgen kan bewerken dat je vlucht uit de werkelijkheid door emotionele afscherming of juist zoekt naar emotionele spanning.

Probleemoplossend zwijgen
Zwijgen als probleemoplossing betekent in de Bijbel altijd dat je ondanks dat je zwijgt je actief aan de relatie toevertrouwt. Je weet dat je niet over alles eens moet zijn. Maar je wilt wel de eenheid bevestigen in de manier waarop je met elkaar omgaat, door elkaar de tijd te geven om te groeien en God de ruimte te geven om te werken.

Voordat je spreekt
Voordat je iets bespreekt is het noodzakelijk om je af te vragen of wat je wilt zeggen: waar, nuttig, met de juiste houding, het geschikte moment is, en of je het met de juiste woorden zegt. Het is belangrijk om eerst te bidden en dan te spreken, want
conflictoplossing gaat niet over gelijk halen, winnen, of om een schuldige aan te wijzen die moet boeten. Het doel is om elkaar en de relatie in het licht van God te brengen, waar reiniging plaatsvindt en niet veroordeling. Communicatie vereist vaardigheden om te omschrijven wat het probleem voor jou persoonlijk betekent en openheid dat open staat voor nieuwe inzichten over de ander en jezelf.

In liefde spreken
Spreek in liefde wanneer je ervan wakker ligt en het invreet in je hart, wanneer er schade berokkend wordt aan de ander of ernstig onrecht wordt aangedaan, wanneer het getuigenis van het evangelie ondermijnt wordt en de gemeente schade toebrengt, wanneer het de eer van God aantast of iemands handelen relaties kapot maakt.