Als jij de benadelende partij bent

Stel dat jij de oorzaak bent van de verstoorde relatie. Dan is verzoening nodig.

Tot inkeer komen en zonde belijden
Als je fout zit, is tot inkeer komen de eerste stap naar verzoening. Je erkent dat je iets verkeerd deed en komt tot de conclusie: “Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u” (Luk. 15:17). Vervolgens ben je bereid de verantwoordelijkheid van je daad te aanvaarden, zonder je ergens achter te verschuilen (verleden, karakter), jezelf goed te praten of schuld bij de ander te leggen. Los van wat de ander deed, neem je de volle verantwoordelijkheid voor jezelf.

Oprecht berouw en schade herstellen
Oprecht berouw is nodig, dat dieper gaat dan spijt, verdriet of tranen. Het is een doorleefd inzicht dat tot zondebelijdenis en gedragsverandering leidt. Berouw naar Gods wil leidt tot bekering, treurt niet om eigen gemiste kansen, maar heeft verdriet om wat verloren is gegaan en ervaart pijn omwille van de gevolgen wat de ander is aangedaan. Berouw leidt tot inkeer die het goede voor de ander zoekt en bereid is de schade te herstellen.

Bij onvermogen toch initiatief nemen
Veel conflicten zijn er gewoon. Je weet niet meer waar het begon, de relatie zit gewoon vast en je bent niet meer in staat elkaar te bereiken. Of misschien ben je je niets bewust en denk je niets verkeer gedaan te hebben. Zonde belijden betekent dan niet: “Ik heb iets verkeerd gedaan”, maar: “De vruchteloosheid van de schepping zit ook in mij. Ik ben niet in staat mij zo te gedragen dat ik jou voortdurend liefheb en aan jouw behoeften voldoe. Ik heb zelfs geen inzicht hoe het fout loopt. Deze zondige toestand woekert in onze relatie en ik heb geen idee wat er gedaan moet worden”. Toch wordt je opgeroepen om initiatief te nemen om verzoening na te streven. Stel je afhankelijk op van Gods genade. De oplossing is om samen in het licht te gaan staan, zodat wat fout is zichtbaar wordt.