Vergeving

Vergeving is Gods oplossing voor verstoorde relaties. Vergeving is een keuze van gehoorzaamheid aan God dat niet wacht op vergevingsgezindheid, maar bereidt is het kwaad dat je is aangedaan én de gevolgen ervan onder ogen te zien. Je kiest ervoor de zonde niet meer te benoemen, niet tegen de ander te gebruiken, maar te vertrouwen dat God met het lijden af zal rekenen.