Wat is stress?

Stress is niet hetzelfde als drukte. Het is niet de drukte die, of het levensritme dat, in eerste instantie aanleiding geeft tot spanning, maar de manier hoe je er tegenaan kijkt. Stress is een grotendeels lichamelijke reactie op omstandigheden waarmee je geconfronteerd wordt. Heel het lichaam wordt in de hoogse staat van paraatheid gebracht, om een moeilijke situatie waarmee je geconfronteerd wordt, aan te kunnen.
Mensen die te lang of te zwaar onder spanning staan, gaan dit als een last ervaren: ze ervaren stress. Als deze stress een onaanvaardbaar niveau bereikt, wordt hun functioneren er in meerdere of in mindere mate door gehinderd.