Oorzaken en oplossingen

Inzicht in externe en interne stressfactoren

Stress is een reactie op stres verwekkende factoren zoals familieomstandigheden, werk of studie, financiën, gezondheid en zonde. Sommige van deze factoren komen voort uit de omgeving (externe stressfactoren), andere komen voort uit je eigen persoonlijkheid (interne stressfactoren). Op externe stressfactoren heb je weinig of geen vat. Je kan wel proberen om invloed op uit te oefenen, maar tenzij je er in slaagt om eerst de interne stressfactoren te beïnvloeden, zullen deze pogingen alleen maar een aanleiding voor meer stress zijn. Op de interne stressfactoren heb je echter wel vat: daar waar je niet in staat bent om je omgeving te veranderen, kan je wél jezelf veranderen.

Kom tot rust

Jezus wil ons rust geven, maar vraagt dat we tot Hem komen. Geef Hem de leiding over je leven, Zijn draagkracht is oneindig groter. “Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u” (1 Petr. 5:7). Aan Hem kun je alle problemen en moeilijkheden, alle bronnen van stress uitleveren. Ook alle schuld over gedane zonde, een veel voorkomende bron van onrust. Hij vergeeft, helpt, zorgt, weet wat wij doormaken, beschermt en geeft uitkomst. Wat een troost is dat als je door stress overspoeld dreigt te worden!

Breng veranderingen aan

God heeft niet voor niets een rustdag ingesteld. Plan regelmatig een afspraak met God om tijd en prioriteiten met Hem te bespreken. Regelmaat in je leven helpt je om de problemen van elke dag beter aan te kunnen. Stel de juiste prioriteiten en laat dat tot uitdrukking komen in je tijdsindeling.

Maak onderscheid in welk stressniveau negatief doorwerkt in je leven, en welk positief

Zowel onderbelasting (hypostress) als overbelasting (hyperstress) zijn negatieve vormen van stress: de één legt je lam door een gebrek aan spanning, de ander ondermijnt je door een teveel aan spanning. Ergens daartussen ligt de belasting waarop je optimaal functioneert (eustress). Deze positieve vorm van stress wordt gekenmerkt door enthousiasme, creativiteit en arbeidsvreugde. Zo moet ieder voor zichzelf het stressniveau zoeken waarop hij goed functioneert.