Parels in het puin

Onze reis naar huis vanuit de ingrijpende gevolgen van seksueel misbruik

Parels in het puin is een interactief boek dat de lezer in een rustig tempo meeneemt op een Bijbelse reis door de slopende vragen en twijfels, de emotionele onrust en relationele moeilijkheden die voortvloeien uit het seksueel misbruik.

Sue en Maria bieden lotgenoten van seksueel misbruik een meelevende, hoopvolle, grondige en Bijbelse benadering om herstel en genezing te vinden.

Dit boek moedigt je aan tot eerlijk en grondig discipelschap, waarin Christus centraal staat, waarbij moeilijke vragen en pijnlijke kwesties worden aangepakt, die door de christelijke gemeenschap vaak worden gevreesd, ontkend of verzwegen.

Wanneer je dit boek gebruikt, zal je…
• … leren om je schaamte aan de kant te zetten door in een veilige setting jouw verhaal te vertellen.
• … het Evangelie van Jezus Christus leren toepassen, en ontdekken hoe belangrijk Zijn karakter en genadevolle offer voor jou persoonlijk is.
• … kennismaken met een Bijbels zelfbeeld, en uitgedaagd worden om hoop te krijgen door jezelf en je levensdoel te laten bepalen door Christus.
• … leren om jouw verhaal te zien als deel van het grotere Verlossingsplan, en hoopvol naar andere uitreiken.
• … ontdekken dat de opdracht tot vergeven in dit boek geen ongevoelige, inhoudsloze opdracht is, maar een haalbaar slotakkoord van een pastoraal proces dat verdriet erkent en diepgaand herstel bewerkt.

Bestellen in de webwinkel.