Hulp bij seksueel misbruik

Slachtoffers van seksueel misbruik moeten niet alleen een traumatische ervaring verwerken, maar ook alle gevolgen daarvan op latere levensfasen. Het trauma heeft schade aangericht in het gedachten- en gevoelsleven, in het vermogen om relaties te leggen en gezonde grenzen te hanteren, etc., waardoor latere crisismomenten in het leven moeizamer worden verwerkt dan bij andere mensen. De begeleiding hiervan kan complex en langdurig zijn. Uiteraard is God betrokken!

Hier vind je christelijke hulpverleners.