Ongevoelig voor schuldgevoelens

De praktijk laat zien dat je schuld kunt hebben, terwijl je hier toch geen schuldgevoelens hierover hebt. De emoties zijn weggedrukt.

Dat kan komen door een verkeerde, onbijbelse manier van omgaan met schuldgevoelens. Bijvoorbeeld vanwege opvattingen omtrent bijbelse begrippen als genade en heiligheid; er kan gedacht worden dat God zo liefdevol is dat Hij onze zonde wel door de vingers zal zien. Of door het stelselmatig negeren van de stem van de Heilige Geest die hen van zonde wil overtuigen. Zij hebben hun geweten daardoor als het ware gebrandmerkt. Zij zijn niet meer gevoelig voor Gods Woord of voor een deel van dat Woord.