Gegronde schuldgevoelens

Overtreding

Schuld komt voort uit overtreding of verzuim van verantwoordelijkheid. Het kan dus voortkomen uit het overtreden van een wet of regel: de wetten van ons land, de regels van je gezin, je werk of gemeente. Wanneer een wet overtreden is, wordt ervan uitgegaan dat er iets of iemand onrecht is aangedaan. Dat betekent schuld. Zo werkt het in ons dagelijks leven. In de eerste plaats geldt dit voor onze positie tegenover God.

Vergeving

Het basisprobleem van ieder mens is dat wij schuldig zijn tegenover God. De oorsprong hiervan ligt in de zondeval. In de bijbel lezen we dat de zonde van de eerste mens, Adam, tot alle mensen is doorgegaan (Rom. 3:23). We kozen voor een leven los van God. In plaats van een afhankelijke, intieme relatie koos de mensheid voor een leven van onafhankelijkheid. Van zogenaamd ‘vrij’ zijn. God zij dank heeft Hij echter voorzien in onze nood door Zijn Zoon aan ons te geven. Hij stierf in onze plaats en nam onze zonde en de schuld van de zonde op Zich omdat Hij Zelf volmaakt is. Door dit offer te aanvaarden, spreekt Hij ons vrij van onze schuld. Je wordt opnieuw geboren als een nieuw schepsel, een kind van God! Nu kun je dit aanbod van verzoening ook negeren, de schuld blijft dan op je rusten.