Aanvaarden van de werkelijkheid van het verlies

Als iemand uit de naaste kring overlijdt, is dat ook voor iedereen een schok, zelfs als het overlijden verwacht werd. Men voelt een sfeer van onwerkelijkheid. Het verlies dringt nog niet in zijn volle dimensie door. Sommigen kunnen nauwelijks een woord uitbrengen, anderen beginnen gelijk te huilen. Weer anderen willen gelijk naar de overledene toe … in de hoop dat het niet waar is. Om met rouw te kunnen beginnen moet in de eerste plaats de werkelijkheid van het verlies worden erkend. Als men het gebeuren ontkent en verwacht dat de overledene nog terugkeren zal, is er geen reden om te rouwen. Daarom kan het belangrijk zijn het overleden lichaam te zien. Het verschilt van persoon tot persoon of men dit wil of niet. Sommigen houden liever vast aan het beeld hoe de persoon was.