Verschil tussen plagen en pesten

‘Pesten’ en ‘plagen’ zijn twee totaal verschillende dingen. Plagen draagt bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden: het is een kameraadschappelijk gegeven dat zich afspeelt tussen twee gelijke partijen dat aanvaarding uitdrukt. Plagen gebeurt eerder occasioneel dan systematisch en houdt een berekend risico in.

Pesten begint waar plagen ophoudt. Wanneer een zelfde persoon (of groep) zich systematisch tegen een zwakker individu (of groep) keert, zonder dat deze dat leuk vindt, spreken we over pesten. Een tegenreactie wordt echter niet op prijs gesteld, en lokt vaak nog ergere pesterijen uit. De onaangename gevolgen worden je opgedrongen: er is geen sprake van het kiezen voor een berekend risico.