Gevolgen van pesten

Zowel psychisch als fysiek en materieel kunnen de gevolgen verregaand en vernietigend zijn.

Aanhoudende pesterijen werken diep in op het leven van het slachtoffer en bewerken minderwaardigheid, onzekerheid en angstgevoelens. Vaak wordt de levensruimte ernstig beperkt doordat ze steeds maar de situaties waar ze gepest worden, proberen te vermijden.  Niet zelden geeft dit op termijn aanleiding tot allerlei echte of geveinsde klachten en uitvluchten (hoofdpijn, buikpijn, nachtmerries, concentratiestoornissen). Soms wil, of durft het slachtoffer geen melding maken van wat er aan de hand is.