Pesten

Bij pesten gaat het niet om een gelijkwaardigheid in een relatie of om ‘gelijke partijen’, maar om de ene partij die de andere terroriseert. Bij herhaling kunnen we spreken van een systematiek en vorm van mishandeling.