Bouwen aan je gezin

Family Builders

Family Builders helpt je je eigen geestelijk, emotioneel en sociaal erfgoed te leren kennen en een nieuw erfgoed te ontwerpen.

Family Builders helpt je doelgericht te zijn in het creëren van een klimaat van betrokkenheid, respect, orde en bemoediging in het gezin.

Family Builders stelt je in staat een kompas van goede normen en waarden voor je kinderen te kiezen, te onderwijzen en dit in het gezin te beleven.

Family Builders biedt praktische tips om gezinsavonden en momenten tot stand te brengen die op een plezierige manier het geestelijk leven met de praktijk van elke dag verbinden.

Family Builders stelt je in staat met uw gezin een nieuwe weg in te slaan naar meer liefde en onderlinge betrokkenheid.

Family Builders helpt je geestelijk zorg te dragen voor de volgende generatie, op een manier die je misschien zelf nooit van je ouders hebt geleerd.

Family Builders heeft als doel ouders te helpen kinderen en tieners hun plaats in de gemeente van Jezus Christus zó in te nemen dat zij later als volwassen christenen Christus en Zijn gemeente liefhebben en dienen.