Problemen bij kinderloosheid

Niet zichtbaar voor de omgeving
Kenmerkend voor rouw bij onvruchtbaarheid is dat er geen sprake is van een concreet verlies. Het is niet zichtbaar. De omgeving neemt daarom in de meeste gevallen niet deel aan het rouwproces.
Omdat het niet zichtbaar is, is het moeilijk om er over te praten. Elke keer moet er een keuze worden gemaakt door zowel het kinderloze echtpaar en de omgeving: “Wat vertel ik?”; en: “Wat vraag ik?”. Vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken hierdoor vaak verwijdering in relaties en extra stress, omdat je niet mee kan praten over de ervaring van het krijgen en opvoeden van kinderen. Je kunt gaan denken dat je er niet meer bij hoort en zelfs dat je niet waardevol bent.

Geloofsvragen
Kinderen krijgen wordt vaak als iets vanzelfsprekend beschouwd. In de Bijbel wordt het krijgen van kinderen niet als vanzelfsprekend beschouwd. Het is een geschenk van de Heer (Psalm 127: 3). Vanuit deze Bijbelse vaststelling kan je in een geloofscrisis raken. Vaak ontstaan er vanuit schuld- en minderwaardigheidsgevoelens vragen die te maken hebben met het godsbeeld: Wie is God? Waarom doet Hij dit ons aan? Straft God?

Ethische vragen
Onze tijd en cultuur gaat uit van de maakbaarheid van het leven. We leven in een samenleving die pijn vermijdt. Bijna alles ligt binnen handbereik en als we iets niet krijgen dan zorgen we er wel voor dat het kunnen gaan bereiken. Christenen worden ook beïnvloed door de cultuur waarin we leven. Hierdoor kan je terecht komen in een medische mallemolen waardoor vele ethische vragen rondom behandelingen en leven dat begint bij de bevruchting, beantwoord zal moeten worden.