Herstel

Aanvaarden van de werkelijkheid van het verlies
Zie de onvruchtbaarheid en de gevolgen voor ogen, door te erkennen dat je de verwachting van de toekomst verloren hebt.

Ervaren van de pijn en het verlies
Sluit je niet af voor de hevigheid van gevoelens. Bij afsluiting van ‘voelen’, komt pijn vaak terug in de vorm van een ziektesymptoom of ontwijkend gedrag. Je zult dwars door het dal van diepe duisternis moeten gaan om het verdriet te verwerken. Deze emoties kunnen zijn: boosheid, angst, onzekerheid, schuldgevoel en vragen die naar voren komen. Ook kunnen deze gevoelens erg wisselend zijn. Het ene moment voel je je goed, maar door een ‘goed bedoelde’ opmerking kan de pijn weer in alle hevigheid aanwezig zijn.

Man en vrouw ervaren de verwerking vaak verschillend en er moet een inspanning geleverd worden om elkaar vast te houden. Het aanvaarden van deze verschillen is essentieel. Dat betekent ook aanvaarden dat de ander ons ten diepste niet kan troosten. Op momenten dat we bij de andere geen erkenning of troost kunnen krijgen, is het belangrijk om naar God toe te gaan voor Zijn troost en genezing van onze emoties. Communicatie tussen man en vrouw blijft van essentieel belang om de spanningen rond onvruchtbaarheid samen het hoofd te bieden.

Aanpassen aan de nieuwe situatie
Het krijgen van kinderen heeft in het leven de functie van zorgen en vruchtbaar zijn voor een volgende generatie. Bij kinderloosheid is het de kunst deze functies los te koppelen van de opvoeding van eigen kinderen door een geestelijk ouder te zijn voor de volgende generatie. Het is belangrijk keuzes te maken over hoe het leven zonder eigen kinderen in te richten, bijv. door adoptieprocedure, pleegzorg te onderzoeken of tijd te investeren in jonge mensen.

Het verlies een nieuwe plaats geven
Gevoelens hebben een zodanige plaats gekregen, dat deze het dagelijks leven niet meer belemmeren of overspoelen. Het leven draait niet meer om het verdriet. Iemands identiteit is niet meer de ‘kinderloze’, je gaat leven vanuit de identiteit in Christus. Vanuit deze identiteit mag je nieuwe doelen gaan ontdekken, zodat je leven vruchtbaar is voor God en anderen.

De gemeente
Het helpt wanneer gezinnen openstaan voor contacten met een echtpaar dat ongewenst kinderloos is. Het is nodig om binnen de gemeente het gezin niet te idealiseren en niet alleen gericht te zijn op gezinnen met kinderen. Voor kinderloze echtparen is het belangrijk om realistisch te zijn in hun verwachtingen. Niet iedereen zal je pijn begrijpen. Probeer mensen te vinden die het wel begrijpen en vraag hen om samen te bidden, bidt ook voor hen.