Verbroken communicatie

Auteur: Stormie Omartian
Bron: www.metamorfosemagazine.org

Gebed is het anker dat man en vrouw verbonden kan houden

Het moeilijkste aan een huwelijk is dat er twee mensen in zijn. We weten allen dat het probleem meestal bij de andere persoon ligt. Indien we de dingen gewoon voor onszelf zouden uitwerken, zouden we het er ongetwijfeld goed vanaf brengen. We moeten onze dromen, verlangens, hoop, mogelijkheden, denkwijzen, vooronderstellingen, behoeften en gewoonten inpassen in die van onze partner. Dat vraagt drie dingen; communicatie, communicatie, communicatie. Verbaal, emotioneel en lichamelijk.

Het fundament van een goed huwelijk dat levenslang meegaat, moet op communicatie gebouwd worden. Dat is de weg waarlangs intimiteit tot stand komt. Telkens wanneer communicatie stilvalt, lijdt intimiteit daar enorm onder. Een huwelijk zonder communicatie sterft. Jij en je partner moeten beiden in staat zijn in jullie huwelijk een gevoel van nabijheid te hebben, een zekerheid dat je in hetzelfde team bent. Zonder goede communicatie zal je dat niet hebben.

Omdat je alles deelt, is de nauwste relatie die je ooit zult hebben deze met je partner. Niet in staat zijn met hem te communiceren – of hij niet in staat zijn met jou te communiceren – plaveit de weg voor een ondraaglijk bestaan. Niet weten wat je partner denkt of voelt, maakt het onmogelijk om samen een leven uit te bouwen. Indien geen van beiden weet wat de innerlijke plannen en visies voor de toekomst zijn, kun je er dan samen naartoe?

Hoe kun je je toewijding aan de relatie tonen, als die nooit deelt met je partner? Hoe krijg je het gevoel dat je er altijd voor elkaar zult zijn, wanneer je niet praat? Wanneer je je angsten en innerlijke onrust niet uitdrukt, hoe kan je dan de bemoediging ontvangen die je nodig hebt? Indien er geen goede verbale communicatie is, dan is er geen emotionele verbondenheid. Dat betekent dat er ook geen lichamelijke intimiteit zal zijn. Dat deel van jullie gezamenlijk leven zal een daad worden zonder emotie of passie. Indien één van jullie gelooft dat de communicatie in jullie relatie niet goed is, dan moeten er veranderingen aangebracht worden.

Daarom is bidden voor het hebben van een goede communicatie zo belangrijk. Hier zijn enkele manieren waarop ik leerde te bidden voor onze communicatie die een verschil teweegbracht in onze relatie.

Bid dat je gewoon vriendelijk kunt zijn
Hoeveel huwelijken zouden gered kunnen worden indien zowel mannen als vrouwen gewoon vriendelijk voor elkaar zouden zijn? Het gaat om gewoon fatsoenlijk met elkaar omgaan. De Bijbel zegt: ‘De liefde bouwt op’ (1 Kor. 8:1). Dat betekent dat liefde sterker maakt. Liefde spreekt geen hatelijke en sarcastische afbrekende woorden. Wat we zeggen en de manier waarop wij het zeggen kan óf liefde communiceren óf compleet negeren. Vraag God om je huwelijk ter hand te nemen. Vertel Hem dat je alles zult doen wat nodig is om er voor te zorgen dat het wordt zoals Hij het heeft bedoeld, zelfs indien dat betekent dat je vriendelijk bent wanneer je je niet zo voelt.

Bid dat je altijd waarachtig en eerlijk zult zijn
In een huwelijk is het belangrijk om zowel waarachtig als eerlijk te zijn. Er is een verschil tussen beide. Wanneer je liegt, ben je niet waarachtig. Maar het is mogelijk de waarheid te vertellen en toch niet eerlijk te zijn. Dat gebeurt wanneer je niet de hele waarheid vertelt. Misschien heb je geen feitelijke leugen vertelt, maar je hebt niet alles bekendgemaakt wat je bekend moest maken. Nu moet je niet aan iedereen die je ontmoet alle dingen bekendmaken, want dan zou niemand nog bij je willen zijn. Maar je moet met de dingen wel naar buiten komen met je partner, want hij zal voor de rest van je leven bij je zijn.

We weten wanneer we een leugen vertellen of niet, maar soms kunnen we over onze echte gevoelens per ongeluk minder dan eerlijk zijn, omdat we niet weten hoe ze volledig uit te drukken. Je bent niet volledig eerlijk wanneer je je gevoelens en gedachten niet hebt gedeeld. Iemand die nooit met zijn partner communiceert, kan niet volledig eerlijk zijn, omdat volledige eerlijkheid goede communicatie vereist. Uiteraard is het niet goed om elke gedachten die je hebt op elk moment uit te drukken, zelfs niet tegenover je partner. Dan zou die immers ook niet bij je willen zijn. Maar God zal je, indien je Hem daar om vraagt, ook daar wijsheid in geven.

Bid dat Gods liefde in je hart zal worden uitgestort
Laat vijandigheid niet als een deinende vloedgolf over je relatie spoelen. Leg met eerlijke communicatie en liefdevolle woorden een dam rond argumenten. ‘Het begin van een ruzie is alsof iemand water de vrije loop geeft. Stop daarom de onenigheid, voordat ze echt losbarst’ (Spr. 17:14). Vraag God dat Hij je hart zo vult met Zijn liefde, dat jouw woorden als genezend water van bemoediging en herstel zullen zijn, in plaats van een open vloedgolf die ernstige waterschade veroorzaakt.

Bid dat je de tekenen kunt verstaan
Om uit te zoeken wat onze partner wil en wat in hem omgaat, moeten we soms heel zorgvuldig zijn lichaamstaal observeren. We moeten de juiste vragen stellen en in staat zijn om zijn reactie daarop te onderscheiden. We moeten tussen de lijnen lezen. Vraag God om je in staat te stellen om de belangrijke signalen bij je man te herkennen. Vraag God je te helpen om zo duidelijk te communiceren, zodat hij niet bij jou naar signalen moet zoeken.

Bid dat jullie samen van dingen zullen genieten
Waar houden jij en je partner samen van? Als je iets kunt bedenken, dan is het goed. Maar als je worstelt om zelfs maar één ding te bedenken, dan is dat een probleem voor je relatie. Om goede communicatie te hebben, moet je dingen hebben waar je van houdt om ze samen te doen, zelfs als het iets is dat zo eenvoudig is als samen zitten kijken naar een zonsondergang, of boeken lezen, of wandelen, of samen uit eten gaan. Indien jullie samen werken, moet je nog altijd samen iets doen buiten de werksituatie.

Bid dat jullie met elke nieuwe levensfase dichter naar elkaar toegroeien
Er zijn vele fasen in het leven en in het huwelijk. Je moet bidden dat jij en je partner er samen door zullen groeien, in plaats van uit elkaar te groeien. Het bewijs van liefde voor je partner is de bereidheid veranderingen aan te brengen terwijl jullie leven zich samen ontwikkelt. Vraag God jullie beide in staat te stellen om altijd gevoelig te zijn voor wat in de ander omgaat in elke levensfase en om elke nodige aanpassing aan te brengen in hoe jullie communiceren. Op deze wijze zullen jullie doorgaan om samen te groeien.

Bid dat je elkaar zult eren
Vind je het niet erg dat, wanneer je bij een ander echtpaar ben, één van hen iets kritisch, vernederend of onterend over de ander zegt? Niets maakt dat mensen zich meer ongemakkelijk voelen, dan een man of vrouw die in hun nabijheid onvriendelijke opmerkingen over elkaar maken. Het dwingt jou in de vervelende positie om in de zaak partij te moeten kiezen, wat je eigenlijk niet kan, omdat niemand het innerlijk functioneren van iemand anders zijn huwelijk kent. Soms is diegene die de liefdevolle en fantastische persoon lijkt te zijn, eigenlijk diegene die beledigt, maar vriendelijk is tegen iedereen, behalve tegen zijn partner. En de partner die bitter of onvriendelijk lijkt, kan in feite tot tegen de grens geduwd zijn van wat die aan kan.

Bid dat jullie allebei oren zullen hebben om te horen
Soms denken wij dat we weten wat de ander zegt, maar God zegt dat we niet te snel moeten antwoorden voordat we volledig hebben geluisterd. ‘Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande’ (Spr. 18:13). Luisteren betekent niet te spreken terwijl de ander praat. Hoe kan je blij zijn met hen die blij zijn en huilen met hen die huilen, als je niet goed genoeg luistert om te weten of ze huilen of blij zijn (Rom. 12:15)? Indien het lijkt alsof je partner nooit naar je luistert, of indien je man zegt dat jij niet naar hem luistert, vraag God om jullie dan beide een hart te geven dat hoort. Hij houdt ervan dit gebed te beantwoorden.

Bid dat het plan van de vijand om communicatie te verbreken niet zal slagen
Bedenk altijd dat de vijand van je ziel ook de vijand is van je huwelijk, en daarom de vijand van jullie communicatie. Is er ooit iets tussen jou en je partner gekomen net wanneer alles goed leek te gaan? En braken de communicatielijnen zo dat jullie plots elkaar volledig misten? Plots zal er verwarring zijn, of een argument, of een vervorming van wat er echt is gezegd, terwijl je de reden ervan niet kunt begrijpen. De communicatielijnen tussen man en vrouw verbreken is een van de meest voorkomende tactieken van de vijand. Dit kan zelfs in de beste huwelijken voorkomen. Het kan op subtiele manieren gebeuren, zodat je denkt dat het aan jou ligt. Vraag God jullie beiden bewust te maken van de hand van de vijand, die probeert strijd en misverstand tussen jullie aan te wakkeren. Laat niet toe dat het gebeurt. Indien het reeds gebeurd is, verklaar dan dat, omdat God voor jullie is, niemand tegen jullie kan zijn, zelfs niet jullie beiden.