Mogelijke problemen bij hertrouwen

Hertrouwen als oplossing voor eenzaamheid

Wanneer je alleen achter blijft grijpt eenzaamheid in. Eenzaamheid heeft te maken met vervreemding, leven in een isolement, je niet begrepen voelen, geen contacten kunnen leggen. Vanuit jezelf ben je niet in staat of minder goed in staat om relaties te leggen of om verstoorde relaties te verbeteren. Eenzaamheid wil zeggen: de communicatie is verbroken of verstoord. Het leven zelf wordt ervaren als géén leven, maar als een kruis. Deze eenzaamheid kan leiden naar de beslissing om te hertrouwen. Hertrouwen is dan niet de oplossing, maar hulp in omgang met eenzaamheid.

De uitdagingen van een nieuw samengesteld gezin

Het goed samenvoegen van twee gezinnen is één van de meest moeilijke taken voor een samengesteld gezin. Vanuit echtscheiding of bij overlijden is er veel verdriet, pijn en frustratie, ook bij de kinderen. Kinderen zitten in een rouwproces, dat vaak minimaal twee jaar achterloopt bij volwassenen. Als hun ouder een relatie met een ander krijgt, moeten zij mee in het proces. Er wordt vaak verwacht dat de kinderen net zo blij zijn over de nieuwe situatie. Maar wat volgt is nog meer verlies. Er is het verlies van de huidige één-ouder situatie, waar ze vaak een eigen rol toebedeeld kregen in het gezin. Ook vervliegt de hoop dat hun biologische ouders weer bij elkaar komen. De loyaliteit naar de andere ouder, of deze is overleden of niet, is groot. En als de nieuwe partner kinderen meeneemt in de relatie, moet enerzijds ruimte, aandacht, liefde en spullen gedeeld worden, anderzijds zijn er twee huizen waarin ze moeten wonen en wisselen. Vaak wordt onderschat; je dealen met exen, ex-schoonfamilies, andere familieleden of vrienden die een mening hebben, het verschil in geschiedenis, gewoontes, rituelen, opvoedinzichten, geloofsovertuiging, gemeentebeleving en verschil in leef normen en waarden van de andere biologische ouder.