Aandachtspunten bij hertrouwen

De taak van de gemeente bij de keuze niet te hertrouwen

Heb aandacht voor veel stil verdriet. Kunnen zij alleen blijven ervaren als een ‘gave Gods’ (1 Kor. 7:7)? Is er ruimte en veiligheid waarin zij hun verhaal kunnen doen? Worden zij uitgenodigd, praktische hulp aangeboden en pastorale hulp gegeven in omgaan met eenzaamheid en invulling van tijd?

Bij hertrouwen: doe het langzaam aan

Een nieuwe relatie heft pijn, verdriet, eenzaamheid of schuld van scheiding niet op, als niet eerst stap één is genomen: vergeving vragen en aanvaarden van God en vergeving geven aan de ex-partner, familie en anderen die niet (goed) gereageerd hebben. Er is ruimte nodig voor rouw, erkenning van het verdriet over de verliezen bij de ouders, maar ook bij de kinderen. Praat met elkaar over de gebeurtenissen, de verliezen, de gevoelens. Het rouwproces bestaat uit verschillende rouwtaken en rouwfases die doorlopen moeten worden.

Geef ieder gezinslid tijd en ruimte om te wennen aan de nieuwe situatie

Bespreek met ieder wat nodig is om zich veilig en goed te voelen in huis. Geef het de tijd. Neem niet de plek van de biologische ouder in. Wees in de eerste jaren als stiefouder een huisvriend, coach, steunpunt voor de kinderen. Geef de biologische ouder genoeg ruimte om tijd en aandacht alleen aan de biologische kinderen te besteden. Voer geen opvoedkundige veranderingen in, geen wijzigingen die op weerstand stuiten. Investeer in je relatie met elk kind. Bouw vriendschap en respect op door fysiek en emotioneel aanwezig te zijn door te vragen naar de belevingswereld van het kind. Pas als je genoeg respect en vertrouwen hebt opgebouwd, kun je jouw opvoedkundige invloed langzaam opvoeren.

Zet je partnerrelatie op de eerste plaats

Net zoals in oorspronkelijke gezinnen, waarbij er eerst een relatie is en daarna de kinderen komen, is het juist in het samengestelde gezin van belang dat de ouders elkaar – na God – op de eerste plaats zetten. De oorspronkelijke situatie van één ouder met kinderen wordt vervangen door een situatie waarin de andere partner bovenaan wordt gezet, zodat de kinderen vertrouwen en respect leren krijgen voor de stiefouder.

Maak prioriteit om te investeren in elkaar. Houd je verwachtingen realistisch, heb veel geduld en zoek wijsheid bij God.