Eenzaamheid

Eenzaamheid is een gemis aan emotionele verbondenheid, waardoor je je verlaten kan voelen. Eenzaamheid heeft te maken met leven in een isolement, je niet begrepen voelen, geen contacten kunnen leggen. Het leven zelf wordt als negatief ervaren, vaak met gezondheidsklachten als gevolg. Eenzaamheid betekent dat nabijheid met mensen is verbroken of verstoord.