Meer informatie

Verdriet in het huwelijk is een verzameling artikelen over scheiden en hertrouwen onder redactie van Jef De Vriese en Dirk Lemmens, met medewerking van verschillende schrijvers.

Een goed huwelijk is blijkbaar niet vanzelfsprekend. Het samenleven van man en vrouw kan zelfs een kwelling worden. Reeds in oude, Bijbelse tijden kende men dit probleem.

Wat bedoelen mensen, als ze zeggen dat het niet meer gaat?

Voor christenen heeft de Bijbel absoluut gezag. Hierin staan richtlijnen voor een huwelijk dat spaak loopt. De schrijvers van Verdriet in het huwelijk geven antwoord op de vraag of christenen mogen scheiden, en of ze eventueel kunnen hertrouwen – Bijbels onderbouwd en pastoraal verantwoord.

Een bemoedigend boek, dat werkbare oplossingen biedt.

Meer info het boek Verdriet in het huwelijk, Pastorale adviezen bij scheiden en hertrouwen:
in de webwinkel van het CPC!

Meer artikels over echtscheiding en huwelijksproblemen vind je op www.metamorfosemagazine.org.

Hulp
Kom je er alleen niet uit, zoek dan hulp.
Informatie over christelijke hulpverleners.