Vormen van depressie

Een eerste depressie ontwikkelt zich meestal over een periode van enkele maanden. Het gaat dan om een geleidelijke overgang van lichte depressie naar een majeure depressie. Latere depressies kunnen soms van het ene op het andere moment ontstaan. Wanneer geen aanwijsbare oorzaak voor de depressie gevonden wordt, spreekt met van een endogene depressie (vermoedelijk van lichamelijke oorsprong). Een depressie als reactie op omstandigheden noemt met een reactieve depressie. Het is mogelijk dat je eenmalig een majeure depressie doormaakt of depressie met terugkerende episoden (chronische depressie). Het kan ook gaan om een dysthyme stoornis, waarbij je gedurende het grootste deel van de dag, meer dagen wel dan niet, een depressieve stemming voelt en dit gedurende twee jaar.