Symptomen van depressie

Een depressieve gemoedstemming treft je leven diepgaand met overheersende psychische symptomen als: droefheid, wanhoop, lage zelfwaarde, lusteloosheid, schuldgevoelens, negatief denken, suïcidegedachten. Je gedrukte stemming manifesteert zich niet naar aanleiding van één situatie, maar je leven in zijn geheel, je bestaan zelf, komt in het gedrang. Er treden verschuivingen op in je ervaring, geïnteresseerdheid slaat om in onverschilligheid. Het verleden ervaar je als negatief en wordt gekenmerkt door schuld, voor de toekomst heb je geen verwachtingen meer. De afkeer van het leven uit zich in het verlangen te slapen, dood te zijn en zelfmoordgedachten. Er is een onbestemde angst, die varieert van onrust tot radeloze twijfel. Vermoeidheid en loomheid, mede door slaap- en eetstoornissen zijn de kenmerken van lichamelijk lijden, het lichaam wordt als negatief beleefd. Alles lijkt weerstand te bieden. Bij een apathische depressie kom je moeilijk tot handelen. Je hebt de indruk geen baas meer te zijn over je wil. Bij een geagiteerde depressie ben je rusteloos en houd je jezelf vooral bezig met doelloze activiteiten. In je denken doen er zich aandacht-, concentratie- en geheugenstoornissen voor. Je piekert en komt in een onproductief cirkel-denken terecht.