Oorzaken van depressie

Mogelijk gaat het om psychische oorzaken vanuit negatieve jeugdervaringen die moeilijk te verwerken zijn; gebrek aan zelfvertrouwen, te streng geweten en/of te streng plichtsgevoel, negatieve denkgewoonten als faalangst, te hoge eisen aan jezelf en/of aan anderen stellen. Mogelijke sociale factoren hebben te maken met ingrijpende gebeurtenissen die wortelen in verlies of verandering/overgang van een levensfase. Ook confrontatie met langdurige belastende situaties kunnen aan de basis van een depressie liggen. Soms gaat het om een opstapeling van problemen of omdat je in een situatie leeft waarin je eigenlijk niet gelukkig kan zijn. Depressie heeft ook te maken met de culturele situatie en snel opeenvolgende veranderingen in onze huidige samenleving waarbij teveel keuzemogelijkheden enerzijds stress, verwachtingen en hoge druk oplegt, anderzijds bewerkt dat we door het najagen van geluk niet meer leren om te gaan tegenslagen. Bepaalde depressies worden veroorzaakt door lichamelijke processen; teveel of te kort aan bepaalde stoffen, aandoeningen in de hersenen, of andere aandoeningen. Medische bevindingen maken duidelijk dat het gevaarlijk is om aan depressie te sleutelen zonder de lichamelijke aspecten ernstig onder de loep te nemen.