Depressie overwinnen

Wanneer depressie gezien wordt in het licht van de Bijbel, ontdek je handvatten die helpen om met depressie om te gaan, depressie te voorkomen en depressie te overwinnen. Het geestelijk leven wordt in de Bijbel voorgesteld als een training, een oefening in de godsvrucht. In een depressieve toestand is het niet gemakkelijk om beslissingen te nemen. Toch is bewust kiezen de weg van overwinning in te slaan, de eerste stap. De vraag is: Wil je gezond worden? Zoek vervolgens iemand die je helpt:
– Zorg te dragen voor je lichamelijke gezondheid
– Je geestelijk leven te ontwikkelen
– Doelen te stellen
– Je denken te vernieuwen
– Om te gaan met relaties
– De oorzaak van je depressie te ontdekken
– God te vertrouwen
Deze stappen staan beschreven in het boekje ‘Depressie’ van Serie Pastoraal van het CPC.