Depressie in de Bijbel

Kenmerkend voor depressieve klachten is de afwezigheid van innerlijke vrede. Mogelijke oorzaak zijn: persoonlijke zonde zijn die niet beleden is, de toestand van het hart dat schade lijdt door omstandigheden/mensen en daar op een ongeestelijke manier op reageert, gekoesterde boosheid in de vorm van haat, bitterheid en gebrek aan vergevingsgezindheid, niet kunnen omgaan met gevoelens en die tot heer maken, niet geleerd hebben om met verdriet en lijden om te gaan.

Een hart dat onrustig is kan tot depressie leiden, zoals: angst dat verlammend werkt, schuld en schaamte omdat je je teveel zorgen maakt om wat mensen van je denken wanneer zij fouten of tekortkomingen bij jou bemerken, onvervuld verlangen omdat je denkt ergens recht op te hebben zoals bevestiging, boosheid die de omgeving verplichtingen oplegt, het vermijden van personen of situaties waardoor je ook je eigen verantwoordelijkheden mijdt, geen hoop meer hebben, het vasthouden aan mensen, omstandigheden of materiële zaken, on-Bijbelse normen en waarden of demonische bindingen.