Burn-out symptomen

“Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: Het is genoeg. Neem nu mijn leven, HEERE, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen, en zie, een engel raakte hem aan en zie tegen hem: Sta op, eet” (1 Koningen 19:4-5)

Misschien is er bij jou nog geen sprake van burn-out. Of je ervaart net als Elia in de tekst hierboven dat er signalen zijn van een burn-out. Dan is het belangrijk om te weten wat een burn-out inhoudt.

De aanduiding ‘burn-out’ wijst op een normale geestelijke en lichamelijke reactie, op een te grote belasting en aanhoudende stress. Hierbij gaat het niet om een tijdelijke uitputting, die met wat slaap of een korte vakantie weer overgaat, maar om een intense lichamelijke en psychische uitputting die gedurende maanden en jaren is opgebouwd. Wanneer je je lichaam enkel taken geeft en signalen naar rust negeert, kan je op een dag niet meer op je lichaam vertrouwen of gaat het in staking.

Een burn-out brengt niet alleen lichamelijke symptomen met zich mee die je door een dokter moet laten onderzoeken. Een burn-out uit zich vooral in een gevoelstoestand van innerlijke uitputting gepaard met angst en gespannenheid. Je ervaart emotionele uitputting met een extreem gebrek aan energie. Je presteert minder en trager dan vroeger en hebt moeite om je te concentreren. Je voelt je vervreemd en onverschillig. Je hebt last van allerlei lichamelijke klachten.

Stress kan je energie geven, die je efficiënt maakt. Dat is goede stress die je nodig hebt om te functioneren. Soms slaat deze stimulerende stress om in schadelijke disstress. Onder disstress, draait je lichaam op volle toeren en de gevoelens die daarbij horen zijn angst en irritatie. Als zo’n fase met veel disstress niet opgevolgd wordt door een fase van ontspanning en herstel, ontstaat er een permanente alarmtoestand.