De goede boosheid van God

Boosheid is niet alleen een menselijke emotie. Ze is ook kenmerkend voor God, Die liefde is. Bij God is er ruimte voor boosheid. God is boos. God haat en is boos over onrecht en zonde. Zijn boosheid is het bewijs van Zijn overweldigende liefde, die bewogen is over gebroken mensen in een vruchteloze wereld en Hij laat Zijn boosheid los over alles wat het goede en de bescherming van de zwakken in de weg staat. Deze boosheid is niet afhankelijk van stemmingswisselingen, ontgoocheling of onverwachte omstandigheden. Gods boosheid is onbesmet door machtsmisbruik of eigen belang, onder controle, en leidt tot oplossingen.