Boosheid overwinnen

Praktische tips om boosheid te overwinnen

 

1. Boosheid onderdrukken helpt niet. Dat geeft juist aanleiding tot meer onbeheerste en ongewenste boosheid. Emotie zomaar ventileren is ook geen goede optie, dit kan leiden tot schade in je eigen hart en in je relaties. Gezonde lichaamsbeweging om de opgestapelde energie op een goede wijze te ontladen, is nuttig.

2. Erken boosheid tijdig door alert te zijn op lichamelijke signalen. Analyseer je emoties en je daden die daarmee gepaard gaan. Zijn er dingen die in je gedrag opvallen? Het is de bedoeling dat je ze tijdig herkent, tijdig een stap achteruit zet en nagaat welke gedachten met je boosheid gepaard gaan. Erkennen betekent niet alleen dat je de boosheid vast stelt, maar ook dat je er verantwoordelijkheid voor neemt.

3. Aanvaard de boosheid. Boosheid maakt deel uit van het bestaan en heeft een doel, denk daar over na. Aanvaarden betekent niet dat je ze haar gang laat gaan, goedkeurt of je erbij neerlegt, maar dat je erkent dat je nu eenmaal in een gebroken wereld leeft.

4. Analyseer je boosheid. Patronen kan je vaak ontdekken door een dagboek van je boosheid bij te houden en de vragen te beantwoorden: Wie, wat, waar, wanneer en hoe heb ik gereageerd en waarom? Houd er ook rekening mee dat boosheid eventueel een fysieke oorzaak kan hebben als verstoorde hormoonhuishouding, probleem met je suikerspiegel, stress en burn-out.

5. Gebruik boosheid. Je kunt boosheid gebruiken om Gods doel te realiseren of je ontdekt dat ze ongepast is en je laat Gods Zijn werk in je hart doen, zodat je wordt bevrijd. Omstandigheden die boosheid opwekken, zijn unieke gelegenheden voor geestelijke groei.

6. Kanaliseer boosheid en uit het respectvol. Boosheid laat zien dat je een zaak heel belangrijk vindt. Je wilt herstel en helpt je om tot actie over te gaan. Maar die actie moet omwille van de reden als in de wijze waarop, rechtvaardig van aard zijn. Het is dan ook van belang dat je wat jij vindt respectvol duidelijk maakt. Liefdevolle boosheid laat ruimte voor het verhaal en de nood van de ander, is bereid te luisteren en maakt daardoor mogelijk dat misschien ook de ander luisterbereid is.

7. Zoek een medestander als vertrouwenspersoon die met God wandelt en bespreek samen hoe je, wanneer boosheid bij je opkomt, constructief kunt reageren.