Boosheid begrijpen

Boosheid is een fysiologische en emotionele reactie die geweldig veel energie vrij laat komen en opbouwend gekanaliseerd moet worden. Boosheid ontstaat niet toevallig. Ze heeft wortels in hoe je in je denken reageert op uiterlijke omstandigheden en wordt mede in gang gezet door innerlijke factoren als gevoelens van waardeloosheid, schuld, hulpeloosheid en onvermogen, kwetsbaarheid, onveiligheid en/of verlangens naar liefde, veiligheid, voedsel, kleding, een baan, etc, die een onterechte plaats innemen. Het goede waar je dan naar verlangt wordt dan een hartstocht dat strijd voert in je hart en zich uiteindelijk manifesteert als een strijd tegen mensen en tegen God. Je mond loopt dan over waar je hart vol van is.