De remedie voor bezorgdheid

We kunnen er op elk moment voor kiezen om de bevrijdende waarheid te bedenken dat God altijd en overal ‘in control’ is. We leren vertrouwen dat Hij een wijze en liefdevolle Vader is, Schepper van hemel en aarde. Hij heeft jou van voor de grondlegging van deze aarde al op het oog gehad (Efeze 1:3-4). Hij regeert vanaf Zijn eeuwige troon en houdt de wereld in Zijn hand. Vanuit dit vertrouwen mogen wij onze behoefte aan zekerheid en veiligheid in tijden van zorg en onzekerheid bij de Heere zoeken. De Heilige Geest zal ons helpen en de kracht geven om precies datgene los te laten wat wij voorheen onder onze eigen heerschappij probeerden te zoeken en vast te houden. We kunnen dit dan heel concreet onder Gods controle en machtige hand brengen. Wanneer je je eigen logica en zekerheden in Gods hand legt, dan geef je je over aan Zijn genade, trouw en liefdevolle zorg voor jou. Loslaten vindt dan plaats vanuit een houding van overgave. Je bezorgdheid maakt plaats voor dankzegging dat Hij werkelijk, ja echt werkelijk alles in Zijn hand heeft.

In Filippenzen 4:4-9 beschrijft Paulus een strategie om bezorgdheid te overwinnen: (1) Bid op de juiste wijze, met dankzegging, (2) bedenk de juiste dingen en (3) handel vervolgens op datgene waarvan je weet dat het waar en goed is. Deze dingen kan je leren!