Soorten angst

Symptomen
Je ervaart een beklemmend, onaangenaam gevoel. Andere symptomen die je kunt ervaren bij angst zijn een bonzend hart, een knoop in je maag, klamme handen, een droge mond, een verlammend gevoel van onmacht, verhoogde waakzaamheid, spierspanning, rusteloosheid, zenuwachtigheid, etc.

Nuttige angst
In meer of mindere mate heeft ieder mens te maken met angst. Stel dat je helemaal geen angst zou kennen op het moment dat je wordt blootgesteld aan gevaar. Stel dat je tijdens een wandeltocht door de bergen je je niet bekommert over het diepe ravijn waar je langs loopt. Dan is het ontbreken van een gezonde dosis angst juist een probleem…
Angst maakt je alert dat er iets aan de hand is. Angst kan energie geven om een probleem aan te pakken. Gezonde angst is geen probleem maar een zegen.

Belemmerende angst
Angst wordt ongezond wanneer die ons verhinderd om in de werkelijkheid goed te functioneren. Het wordt een probleem wanneer de angst jou gaat regeren. Vermijding of ontkenning van angst houdt je probleem in stand. Je angst breidt zich mogelijk ook uit naar andere terreinen van het leven.

Vormen van angst
Er kan sprake zijn van aangeleerde angst. Je bent dan bang dat een vervelende situatie opnieuw terugkomt en je probeert dat nu te vermijden. Die vermijding kan zo ver gaan dat je zelfs angst voor de angst krijgt. Het kan ook zijn dat er geen dreigend onheil is, maar je bent er toch voortdurend bang. Dan spreekt men van gegeneraliseerde angst, zonder aanwijsbare verklaring. Schrikwekkende ervaringen kunnen, zelfs nadat het trauma voorbij is, traumatische stress en angst onderhouden. Of misschien heb je last van een fobie, een angst voor een specifieke situatie, voorwerp of activiteit, zonder dat er daadwerkelijk gevaar is.