Herstel van angst

Waar komt angst vandaan?
De fundamentele oorzaak van angst is de vervreemding van God. Dat is niet de oorzaak waar de meeste mensen spontaan aan denken. Gevoelens van waardeloosheid, hulpeloosheid en kwetsbaarheid zijn diepe problemen. Ze raken de kern van ons zijn dat veiligheid en geborgenheid zoekt. Dat heeft te maken met ons meest diepe probleem: het verlies van een veilige relatie met de Schepper. Het gevolg daarvan is minderwaardigheidsgevoelens (met angst voor veroordeling), depressie (met angst voor onvermogen) en angst voor onveiligheid. Angst isoleert je van jezelf, je naaste en de schepping.

Herstel
Herstel heeft alles te maken met geloof, hoop en liefde. Geloof, waardoor zonde en waardeloosheid worden opgelost. Hoop, waardoor er een fundament wordt gelegd voor inzet en voharding in moeilijke omstandigheden. Liefde, die helpt om, in plaats vanuit angstige zelfbescherming te leven, met een open liefdevolle houding met God en mensen om te gaan. Binnen die context mag je stap voor stap leren anders te denken (van bedreiging naar veiligheid), anders te handelen (van vermijden naar doeltreffend reageren), zorgzaam te zijn voor je emoties en voor je lichaam.