Wanneer begint het leven?

In Psalm 139 ontmoeten we een God die al reeds van voor de geboorte betrokken is bij jou, je partner en je baby.  “Uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond” (Ps. 139: 16).

Een belangrijke vraag die beantwoord moet worden is: “Wanneer begint het leven?”.  De Bijbel maakt geen onderscheid tussen een ‘foetus’, een baby of een volwassen persoon. God beschouwt iemand vanaf het ogenblik van de conceptie als een volwaardig menselijk persoon met een eigen karakter en vermogen om in relatie met God te treden, zonder dat Hij daarbij rekening houdt met leeftijd of ontwikkelingsstadium.

Weeg in het licht van Gods betrokkenheid en Gods Woord als fundament van je beslissing, het belang van het ongeboren kind af ten opzichte van al je vragen. Je neemt immers een besluit over een ander mens die in je moederschoot aan jou is toevertrouwd. God heeft reeds van vóór de geboorte een plan met het leven van elk mens.