Meer informatie

Moeder tegen wil en dank

Bijbels helpen bij abortus en ongewenste zwangerschap

Een boek over de gemengde gevoelens van blijdschap en vertwijfeling bij een ongewenste zwangerschap. Nieuw leven kondigt zich onverwacht aan. En dan? Een abortus of zelf voor het kindje zorgen? Wie helpt in een dergelijk moeilijk dilemma?

Veel christenen zijn tegen abortus. In discussies gaat het vaak om de argumenten waarom men voor of tegen abortus is, maar de nood van de vrouw en de man die direct betrokken zijn, wordt vaak vergeten. Een kind dat niet verwacht wordt, brengt heel wat teweeg. Een kind dat is weggenomen of in een pleeggezin opgroeit, neemt het moedergevoel niet weg.

Dit boek helpt toekomstige moeders die abortus overwegen en hen die een kind verloren hebben door een abortus om richting te kiezen. Dirk Lemmens schetst een bijbels standpunt in deze problematiek en biedt een pastoraal kader bij het maken van keuzen bij abortus waarmee pastoraal werkers en hulpverleners goed kunnen werken.

Een boek dat in geen enkele gemeente mag ontbreken! Een boek waarvan de inhoud aan jongeren bekend gemaakt moet worden. Een boek voor iedereen die een standpunt wil bepalen in een moreel vraagstuk dat de maatschappij regelmatig voor politieke keuzen stelt.

Bestellen in de webwinkel van het CPC!

Meer informatie
Sydna Massé & Joan Phillips, Heel haar keuze, leven na abortus
Mariëtte Oosterhoff en Ineke van Arnhem, Nooit meer hetzelfde, leven na abortus
Basti Baroncini, Man & abortus, over de keuze, de ingreep en de verwerking (niet christelijk, maar wel heel dichtbij de menselijke gevoelens en verwarringen)
Daniel Becker, Personhood¸ A pramatic guide to prolife victory in the 21st century and the return to first principles in politics

Hulp
Kom je er alleen niet uit, zoek dan hulp.
Informatie over christelijke hulpverleners.