Nieuws

09 aug

De ongevraagde metgezel – Over Gods liefde in het lijden

De ongevraagde metgezel God vormt ons in Zijn liefde door de tegenslagen van het leven   Zijn langdurige moeilijkheden een straf van God? Of wijst Hij je af? In een gevallen wereld zijn pijnlijke levensgebeurtenissen normaal. Ze zijn een essentieel moment waarop God je dieper in Zijn liefde trekt. Besef van Gods verlossend werk in

01 sep

E-hulp module ziekte en genezing

Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden voor de verwerkingsopdracht van het boekje ziekte en genezing. Het thema ziekte en genezing is opgenomen in de  e-hulp module van de boekjes ‘Serie Pastoraal‘. Deze serie bevat de volgende thema’s: Hoop voor alle problemen Bezorgdheid Zelfaanvaarding Schuld en schuldgevoelens Depressie Angst Vergeving: wat en hoe? Boosheid De

15 jul

Het kruis, vergeving en genezing

Auteur: Jef De Vriese Bron: www.metamorfosemagazine.org Lees: Jesaja 53:4-6 Jeremia 53 gaat over de straf voor de zonde die op de Heere Jezus terechtkomt. De context is geestelijk herstel, waarbij ongerechtigheid wordt teniet gedaan. Gaat het in deze tekst ook over fysieke ziekten die genezen worden? Genezing bij Jesaja Wanneer Jesaja over genezing schrijft, gaat

14 jul

Verspil je kanker niet

Auteur: John Piper Bron: www.metamorfosemagazine.org Ik schrijf dit op de vooravond van een prostaatoperatie. Ik geloof in Gods genezende kracht – door een wonder en door de geneeskunde. Ik geloof dat het juist en passend is te bidden voor beide vormen van genezing. Kanker is geen verspilling als ze genezen wordt door God. Hij krijgt

19 nov

Meer informatie

Deze boekjes geven je meer inzicht in van het lijden, ziekte en genezing. Meer info over de boekjes Ziekte en genezing en De zin van het lijden en andere boekjes in Serie pastoraal: in de webwinkel van het CPC! De ongevraagde metgezel God vormt ons in Zijn liefde door de tegenslagen van het leven Zijn langdurige

19 nov

Ziekte leren omarmen

Bij ziekte gaat het in de eerste plaats niet om berusten in de zieke toestand, maar op de ziekte te reageren met het aanroepen van Hij Die je levenskracht is. Wanneer God ziekte toelaat, deel je in het lijden van Christus. Het leert je verblijden in de vele beproevingen van je geloof en te volharden.

19 nov

Ziekte en zonde

Ziekte kan zonde openbaren. Behandeling van ziekte en zonde ligt in de Bijbel dicht bij elkaar. Een specifieke ziekte kan het natuurlijk gevolg zijn van een specifieke zonde, zoals: teveel drinken, te weinig hygiëne, seksuele immoraliteit, bitterheid, bezorgdheid, langdurig over grenzen heen gaan etc. Persoonlijke zonde of zonde van een ander, zoals misbruik en afwijzing

19 nov

Ziekte en gebed

Wanneer je lijdt, op welk gebied dan ook, moet je bidden (Jak. 5:13). Dat is geen optie, maar een opdracht. Het gaat niet om een gebed als ritueel, maar gebed dat geworteld is in geloofsafhankelijkheid, in een gehoorzame levenshouding en beroep doet op het karakter van God. Het gelovig gebed vanuit een onverdeeld hart, dat

19 nov

Geneest God nog?

Genezing is ingesloten in het reddingswerk van de Heere Jezus. Jezus geneest nog steeds, maar pas later zal alle ziekte en dood van ons worden weggenomen. Er is al genezing, maar ze is er ook nog niet. Allen die door Jezus genezen zijn, zijn toch gestorven. Bevrijding van de aanwezigheid van ziekte en dood verloopt