Nieuws

01 sep

E-hulp module vergeving

Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden voor de verwerkingsopdracht van het boekje vergeving wat en hoe. Het thema vergeving is opgenomen in de  e-hulp module van de boekjes ‘Serie Pastoraal‘. Deze serie bevat de volgende thema’s: Hoop voor alle problemen Bezorgdheid Zelfaanvaarding Schuld en schuldgevoelens Depressie Angst Vergeving: wat en hoe? Boosheid De zin

13 jul

Wat als iemand mij diep gekwetst heeft?

Auteur: Guido De Kegel Bron: www.metamorfosemagazine.org Wie werd nog nooit door iemand gekwetst? Vaak kan een onvrien­delijk antwoord of gebrek aan aandacht reeds voldoende zijn­. Dan zijn we teleurgesteld in elkaar, voelen we ons misdeeld of bena­deeld. Iedereen weet uit ervaring hoe pijnlijk dit kan zijn. Woorden kwetsen soms dieper dan messen. Een liefdeloze houding

08 jul

Kwetsuren vergeven

Auteur: Jef De Vriese Bron: www.metamorfosemagazine.org Vergeving is in het hart van het Evangelie. De Blijde Boodschap is dat God verbondenheid zoekt met mensen en dat dit mogelijk is door vergeving van zonde, door het bloed van het Lam, Christus onze plaatst gekruisigd op Golgotha. Schuld wordt opgeheven door vergeving. En als er vergeving is,

20 nov

Meer informatie

Dit boekje geeft je meer inzicht in wat vergeving is en wat je vanuit christelijk perspectief kunt doen om geen bitterheid te koesteren en indien mogelijk relaties te herstellen. Meer info over boekje Vergeving en andere boekjes in Serie pastoraal: in de webwinkel van het CPC! Hulp Kom je er alleen niet uit, zoek dan hulp.

20 nov

Vergeving in stappen

Auteurs: Jef & Herlinde De Vriese Bron: www.metamorfosmagazine.org Vergeving is een opdracht (Ef. 4:2, 32; Kol. 3:13; 1 Petr. 4:8). God roept jou op altijd te vergeven, ook indien de ander geen verzoening nastreeft. In de mate waarin jij vergeeft en de ander loslaat, zal God ook jou vrij stellen (vgl. Matt. 6:12; Jak. 2:13).

20 nov

Verzoening

Verzoening  vergt tijd Vergeving is nog niet verzoenen, maar is wel de eerste stap naar verzoening. Verzoening kan nadien volgen, of ook niet … Verzoening werkt verder in het opbouwen van een vernieuwde relatie. Dat vergt tijd. Je hebt nieuwe ervaringen nodig om ook emotioneel de nabijheid van de ander opnieuw als veilig te ervaren.

20 nov

Als jij de benadelende partij bent

Stel dat jij de oorzaak bent van de verstoorde relatie. Dan is verzoening nodig. Tot inkeer komen en zonde belijden Als je fout zit, is tot inkeer komen de eerste stap naar verzoening. Je erkent dat je iets verkeerd deed en komt tot de conclusie: “Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u” (Luk.

20 nov

Zwijgen of spreken?

Stel dat de ander jou kwaad heeft berokkend. Dan toont de Bijbel twee wegen: in liefde zwijgen of in liefde vermanen. Probleem onderhoudend zwijgen Je houdt het probleem in stand: als je zwijgt vanuit passieve schikking in het lot, of wanneer je het onrecht onverschillig ondergaat. Zwijgen omdat je het probleem niet begrijpt, bewerkt dat

20 nov

Vergeving

Vergeving is Gods oplossing voor verstoorde relaties. Vergeving is een keuze van gehoorzaamheid aan God dat niet wacht op vergevingsgezindheid, maar bereidt is het kwaad dat je is aangedaan én de gevolgen ervan onder ogen te zien. Je kiest ervoor de zonde niet meer te benoemen, niet tegen de ander te gebruiken, maar te vertrouwen