Nieuws

10 aug

Stil verdriet: het rouwproces na miskraam

Auteur: Herlinde De Vriese Bron: www.metamorfosemagazine.org Wij willen het leven als een bijzonder avontuur beleven. Maar soms leidt dit avontuur ons naar plaatsen waar wij niet willen komen. Gevaarlijke stroomversnellingen benemen ons de adem, terwijl wij ons krampachtig vasthouden aan dromen en verwachtingen die in gevaar werden gebracht. Wij klampen ons vast aan de hoop die

13 jul

Omgaan met verlies en pijn in de plaatselijke gemeente

Auteur: Miel de Rechter Bron: www.metamorfosemagazine.org Mijn vader stierf toen hij 39 jaar was. Ik was de oudste zoon en 16 jaar oud. Mijn vader stierf zonder een ziekbed, onverwacht. Als gezin waren we hier totaal niet op voorbereid. Hij kreeg in de nacht een hartstilstand en ik vond hem midden in de nacht. Dit

10 jul

Praten over sterven en dood

Auteur: Dirk Lemmens Bron: www.metemorfosemagazine.org Er wordt wel eens gezegd dat de dood de enige zekerheid is in het leven. We kunnen dit al lezen in de psalmen: ‘Welke man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel bevrijden zal uit de greep van het graf?’ (Ps. 89:49).   En toch is onze

15 okt

Hoop in verdriet CD

Er is geen eind aan al het leed dat de wereld overkomt. Veel lijden is stil verdriet. Niemand die het ziet, niemand die er naar vraagt, niemand die troost. Verdriet over het verlies van een geliefde of een kind, een miskraam, een ziekte of handicap, afwijzing, een moeizaam huwelijk, zorgen om je kinderen, werkloosheid, angst,

15 okt

Meer informatie

Hoop in verdriet Op de website van het Centrum voor Pastorale counseling wordt aandacht besteed aan Hoop in verdriet bij overlijden, miskraam, kinderloosheid, etc. Link naar project Hoop in verdriet. Meer informatie (links naar Metamorfose artikelen, boek)   Prikkels van de dood: over rouw en verliesverwerking                                                                                Oorspronkelijk verschenen in TijdSchrift, Magazine voor pastoraat, gezin en gemeenteopbouw 12de

15 okt

Wat je kan betekenen voor iemand die rouwt

Wees vertrouwd met rouw: luister en erken iemands verdriet, weest bereid de last van de droefheid of verwarring te dragen. Vertel dat ook jij bedroefd bent. Deel verhalen en herinneringen over degene die gestorven is. De grootste angst is dat de overledene zal ophouden te bestaan als niemand zich hem herinnert. Weet hoe je moet

15 okt

Aanpassing aan de omgeving zonder de overledene

De derde taak is het zich aanpassen aan een nieuw leven zonder de overledene. Iedereen moet deze taak doormaken om de rouw te verwerken. Toch is het verschillend voor elke rouwende, afhankelijk van wie de overledene was, hoe hun relatie was en welke rollen de overledene in zijn leven vervulde. Vaak realiseert men zich pas

15 okt

Het ervaren van de pijn bij het verlies

Na het overlijden beleven we intens verdriet om het grote gemis. Het gemis doet zoveel pijn. Het ervaren van de leegte.Gevoelens van ontwrichting en reddeloosheid overspoelen de rouwende. ‘Heeft het leven nog zin zonder jou? Ik wil niet verder leven zonder je. Help, ik heb je nodig. Ik mis je zo vreselijk’. Het leven gaat

15 okt

Aanvaarden van de werkelijkheid van het verlies

Als iemand uit de naaste kring overlijdt, is dat ook voor iedereen een schok, zelfs als het overlijden verwacht werd. Men voelt een sfeer van onwerkelijkheid. Het verlies dringt nog niet in zijn volle dimensie door. Sommigen kunnen nauwelijks een woord uitbrengen, anderen beginnen gelijk te huilen. Weer anderen willen gelijk naar de overledene toe